Каталог продукции ООО "Завод светотехника"

Каталог продукции

Коммерческое предложение по монтажным работам

Коммерческое предложение на русском языке

Комерційна пропозиція на українській мові

Download commercial offer in English

Информация для акционеров

Протокол загальних зборів акціонерів 18.05.2015

Річна інформація емітента цінних паперів за 2015 рік (дата розміщення 25.07.2017 року)

Статут від 07.08.2015 р. (реєстрацію в ЄДР не проведено)

Протокол загальних зборів акціонерів 07.08.2015

Особлива інформація (відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів) емітента 10.05.2017

Рiчна iнформацiя ємiтента цiнних паперiв за 2017 рiк

Проект рішень загальних зборів акціонерів 28.04.2017 р.

Повідомлення про проведення загальних зборів 28.04.2017 р.

Проспект емісії

Висновки ревізора 2015 р.

Засновницький (установчий) договір

Повідомлення про проведення загальних зборів 30.04.2014 р.

Положення про загальні збори Загальн збори

Положення про кожну філію та кожне представництво товариства

Положення про ревізора

Принципи корпоративного управління товариства

Перелік афілійованих осіб товариства

Положення про Наглядову раду

Протокол загальних зборів акціонерів 29.02.2016

Аудиторський висновок 2015 р.

Статут 01.02.2016

Баланс 2015

Рiчний звiт за 2015 рiк

Статут 26.05.2015

Протокол загальних зборів акціонерів 18.05.2015

Протокол загальних зборів акціонерів 30.04.2014

Річна фінансова звітність за 2014 р.

Річна фінансова звітність за 2013 р.

Аудиторський висновок 2014 р.

Аудиторський висновок 2013 р.

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента від 29.02.2016

Доповнення до порядку денного публічних зборів 29.02.16

Публічні збори 29.02.16

Публічні збори 18.05.15

Повiдомлення про виникнення особливої інформації про емітента 18.05.15

Доповнення до порядку денного публічних зборів 12.05.15

Публічні збори 12.05.15

Повiдомлення про виникнення особливої інформації про емітента 13.08.2013

Повiдомлення про виникнення особливої інформації про емітента 09.08.2013

Публічні збори 09.08.13

Повiдомлення про виникнення особливої інформації про емітента 25.06.2013

Повiдомлення про виникнення особливої інформації про емітента 13.05.2013

Публічні збори 30.04.13

Публічні збори 20.04.11

Устав Світлотехніка

Рiчний звiт за 2014 рiк

Рiчний звiт за 2013 рiк

Рiчний звiт за 2012 рiк

Рiчний звiт за 2011 рiк

Баланс 2011

Звіт 2012

Звіт 2011

Баланс 2012

Фінформи за 2012

Фінформи за 2011

Афілійовані особи

Аудит за 2011

Аудит за 2012

Звіт 2012

Звіт 2011

Особлива інформація 02.04.14

Особлива інформація 13.08.13

Протокол 09.08.13

Особлива посада 09.08.13

Особлива посадові 25.02.12

Особлива несвоєчасне 08.07.13

Особлива посадові 25.06.13

Особлива 10 13.05.13

Свідоцтво 111

Свідоцтво 110

Рiчна iнформацiя ємiтента цiнних паперiв за 2012 рiк